För retur av defekt produkt till Micatrone behöver inga speciella returnummer eller dylikt inhämtas.

Vi rekommenderar dock att ni kontaktar oss innan för att säkerställa en defekt, innan produkten sänds i retur till oss. Kontrollera också under frekventa frågor, FAQ, för en eventuell lösning på felet.

Vänligen skicka defekt apparat till:

AB Micatrone
Åldermansvägen 3
171 48 SOLNA

Observera att med insänd reparation måste kontakt och leveransuppgifter samt information om felsymptom anges. Åberopas garanti skall kopia på faktura bifogas.

Normal leveranstid för reparationer är ca 14 dagar.