Ventilation

Mätning & Reglering:
Tryck, Flöde, Temperatur och Fukt

Värmeproduktion

Mätning & Reglering:
Tryck, Temperatur, O2-halt och Energi