slussen.biz

Micatrone är medlemmar i Nordens ledande marknadsplats på Internet för VVS-, Kyl-, Energi-, VA- och Inneklimatbranscherna. Portalen har i genomsnitt 100.000 läsare per månad och antalet användare ökar stadigt.

Slussen.biz startade 1996 och produceras av Ventil AB i samarbete med 23 branschorgan och har ca 16 600 företag i sökmotorn. Samarbetet med branschorganen är en garant för att portalen alltid har den senaste informationen.

Slussen.biz arrangerar bl.a. Expovent och Expovärme/energi som Micatrone frekvent deltar i.

EMC-nätverket Swerea/RISE

EUs direktiv för EMC (ElectroMagnetic Compatibility) innebär säkerställande av störningsfrihet hos elektronik. Vid EMC-laboratoriet i Stockholm testar vi våra produkter för att säkerställa att produkterna uppfyller EMC-direktivet.

FTI

Regeringen införde producentansvar för förpackningar och förpackningsmaterial 1994. Producentansvar innebär att de som producerar en vara har ett miljöansvar, producenten är skyldig att ta hand om den även efter konsumenternas slutanvändning.
Micatrone är ansluten till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Näringslivets lösning
För att möta myndigheternas krav att alla som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller förpackade varor är skyldiga att ta ansvar för återvinningen av förpackningarna har näringslivet (industri och handel) gått samman och bildat materialbolag. De är Plastkretsen, Returkartong och MetallKretsen. Tillsammans har man serviceorganisationen FTI som är det gemensamma finansieringsbolaget för systemet med insamling och återvinning av förpackningar av plast, papper/kartong, wellpapp och metall.

FTI:s uppgift
FTI:s uppgift är att erbjuda alla företag tillgång till det rikstäckande återvinningssystemet för förpackningar. Enskilda företag erbjuds att ansluta sig till FTI. Genom att betala förpackningsavgifter till FTI fullgör företagen sitt producentansvar. Materialbolagen tar på så sätt över ansvaret. Avgifterna finansierar hanteringen av återvinningsstationer där konsumenter kan lämna sina förpackningar för återvinning.

FTI Anslutningsbevis 2018

Naturvårdsverket

Micatrone är anslutet till Naturvårdsverket’s EE-register. EE-registret handhar producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.