Luft läcker in eller ut ur ett rum beroende på det relativa lufttrycket i rummet jämfört med trycket utanför. För att säkerställa att ett rum har ett lågt över- eller undertryck krävs noggrann och stabil tryckmätning. I känsliga miljöer – exempelvis infektionskliniker och andra renrum – får trycket under inga omständigheter gå igenom nollpunkten.

MicaFlex PFA med automatisk nollställning och alarmfunktion har vad som krävs för att mäta, övervaka och reglera differenstryck ned till 0,1 Pascal. PFA kan även utrustas med fjärrdisplay för infällt montage.

Kontakta oss för mer information och systemlösningar som passar dina behov.

Applikationsexempel sjukhus

Rum 1 – patient med smittsam sjukdom

Rummet måste ha ett garanterat undertryck mot korridoren och närliggande rum. Om trycket i rummet överstiger trycket i korridoren sprids smittsamma partiklar ut i resten av sjukhuset

Rum 2 – patient med brännskador

Rummet måste ha ett garanterat övertryck mot korridoren och närliggande rum. Om trycket i rummet är lägre än trycket i korridoren sprids kontaminerad luft in till patienten.