SR-33

Utgått 2009, ersatt av MS-35M4-SR

Beskrivning

SR-33 är en spjällregulator som styr rökgasspjället på självdragspannor.

Tekniska Data

  • Spjällregulatorn håller rökgasspjället helt stängt under brännarens stillestånd
  • Innan brännaren får starta öppnar spjällregulatorn rökgasspjället helt och ger starttillstånd för oljebrännaren
  • När oljebrännaren har tänt styrs rökgasspjället till ett mellanläge där undertrycket i pannan är lagom stort. Vid 2-stegsbrännare alternerar spjället mellan inställning för låga 1 och startläge beroende på pannans värmebehov
  • Spjällregulatorn är förberedd för komplettering av dragreglercentral typ SD-MRP-2000

Närliggande produkter

Närliggande produkter

Till toppen