MVP-3000

Utgått 2012

Beskrivning

MVP-3000 är en kraftfull effektväljare för upp till fyra pannor. Klarar alla typer av bränslen och värmepumpar. Styr pumpar och shuntventil. Hanterar energistatistik, beräknar verkningsgrader och har händelselogger

Tekniska Data

  • MVP-3000 är en överordnad styrdator för panncentraler
  • Effektväljare med fem laternativa inkopplingsmetoder
  • Energistatistik över 12 månader. Lagring av tillförd och nyttiggjord energi samt beräkning av årsverkningsgrad
  • 5 st PI-regulatorer för t.ex. varvtalreglering av distributionspumpar m.m.
  • Till/Från-reglering av pumpar
  • Alarmindikering i klarttext
  • Övervakning
  • Händelselogger – de senaste 4000
  • Datakommunikation

Närliggande produkter

Till toppen