MOG-1000-O2K

Utgått 2018

Beskrivning

Panndatorn MOG-1000-O2K är utvecklad för att optimera värmeproduktionen så att bästa eldningsekonomi erhålls och att ge information till underhålls- och servicepersonal som förenklar deras arbete. Panndatorn är uppbyggd kring en mikroprocessor och elektroniska minnen, som gör den mycket flexibel. Genom programmering kan samma enhet användas för praktiskt taget alla typer av pannor, ugnar, brännare och bränslen
De för varje individuell panna erforderliga funktioner och driftvärden programmeras från tangentbordet alternativt via Micatrones Dokumentations System MDS-10 eller Operatörssystemet MOS-1000.

MOG-1000-O2K för biobränsle avsedd för alla typer av pannor:

 • Varmvattenpannor
 • Hetvattenpannor
 • Ångpannor
 • Hetoljepannor
 • Biobränslepannor med:
  – Stoker
  – Snedrost
  – Rörlig rost

MOG-1000-O2K för Olja/Gas avsedd för alla typer av pannor:

 • Varmvattenpannor
 • Hetvattenpannor
 • Ångpannor
 • Oljeeldadepannor
 • Gaseldadepannor
 • Koleldadepannor
 • Pannor med självdrag
 • Pannor med rökgasfläkt
 • Övertryckseldade pannor

 

Tekniska Data

Temperatur- eller ångtrycksreglering:

 

 • Till/från-regulator för inkoppling och urkoppling av brännare, s.k drifttermostat
 • Till/från-regulator för låga 2 (2-stegs brännare)
 • Till/från-regulator för låga 3 (3-stegs brännare)
 • Effektregulator (3-punkts PI-regulator för modulerande brännare)
 • Följereglering av börvärdena för till/från-regulatorer och effektregulator

Reglering av undertryck i eldstaden eller luftmängd:

 • Tryckregulator (undertryckreglering), med val av styrfunktionerna:
  – Omkoppling av börvärden
  – Eftervädring
  – Stilleståndstryck för biobränsleeldade pannor
  – Hand/Auto-omkoppling
  – Sotningsläge

O2-reglering:

 • Kontinuerlig O2-regulator med PI-verkan.
 • Programmerbar börvärdeskurva med 10 brytpunkter för modulerande brännare.
 • Automatisk omkoppling av börvärden för stegbrännare.
 • In- och urkopplingsfunktion av O2-reglering vid start och stopp av brännarna.
 • Varnings- och stoppgränser för O2-avvikelse från börvärdet.
 • Indikering av O2- och CO2-halt i rökgaserna

Alarmfunktion för effektväljare och fjärrindikering

Datakommunikation med överordnad dator

Övervakning med varnings- och stoppgränser:

 • Övervakning av undertryck
 • Övervakning av differanstryck
 • Övervakning av rökgastemperatur
 • Övervakning av O2-halten i rökgaserna
 • Olje eller gas förbrukning
 • Övervakning av valfri temperatur (t.ex. förbränningsluft eller returtemperatur)
 • Övervakning av mA-signaler

Vakter:

 • Fläktvakt (för pannor med rökgasfläkt)
 • Övertrycks- eller differanstrycksvakt (separerad från Pannndatorn och med egen tryckgivare)

 

Närliggande produkter

Till toppen