Micaflex PFCA ver 3

Beskrivning

Micaflex PFCA är en programmerbar differenstryckgivare för tryck- eller flödesmätning/reglering samt övervakning med alarm
PFCA innehåller även en PI-regulator för reglering av frekvensomformare eller ställdon. PFCA har en SPC- och SPD-ingång för börvärdes påverkan.
PFCA har två separata alarmreläer samt inbyggd summer

Tekniska Data

PFCA är utrustad med en 2-radig display med 32 tecken. Inställning och programmering sker med fyra tangenter i fronten.
PFCA har 2 st analoga utgångar vilka kan användas som ärvärdesutgång för tryck/flöde och reglering. Utsignalen kan väljas 0/2…10 V/0/4…20 mA

Närliggande produkter

Närliggande produkter