Micaflex PD ver 4

Beskrivning

Micaflex PD ver 4 är en tryckgivare avsedd att mäta låga under-, över- och differenstryck.
PD ver 4 har en 4-siffrors display som visar aktuellt differenstryck.
PD ver 4 ersätter tidigare modell av PD.

Tekniska Data

Valbar utsignal Volt/mA
Enkel nollställning med en tangent
Två valbara tryckområden, hela eller halva området
Valbar dämpning
Kalibreringscertifikat medföljer som standard
Negativ eller positiv visning av tryck
Alarm modul som tillbehör

Närliggande produkter

Närliggande produkter