Micaflex HTC

Utgått 2014, ersatt av HTC/T2

Beskrivning

Micaflex HTC är en fukt- och temperatur regulator med en kontinuerlig PI-regulator och en två-stegs on-off regulator samt ärvärdesutgång. HTC innehåller funktioner för mätning och reglering av fukt, temperatur, daggpunkt och fuktkvot.

Tekniska data

  • Två analoga utgångar vilka kan användas som ärvärdesutgång eller reglerutgång
  • En PI-regulator för fukt, temperatur, daggpunkt och fuktkvot
  • DIL-omkopplaren för val av VDC- eller mA-utgångssignal

Närliggande produkter

Närliggande produkter

Till toppen