Micaflex FHC

Utgått 2012, ersatt av FHC ver 3

Den mikroprocessor baserade reglercentralen har två analoga utgångar (volt/mA): en för hastighet och en för reglering av ställdon.

Larmfunktionen har två 1-poliga reläer med växlande potentialfria kontakter. De kan programmeras var för sig för hög- eller låglarm, för varje driftläge och med önskad tidsfördröjning. Larmfunktionen kan även användas för att el-förregla t.ex. uppvärmning i dragskåpet så att denna avbryts vid låg hastighet. Om flödet/hastigheten blir för låg ljuder en summer efter inställd tid och efter ytterligare en tid växlar reläkontakten och uppvärmningen stoppas. Återställning av larm innan reläet har växlat förhindrar el-förreglingen att lösa ut.
Hastigheten i lucköppningen kan fjärrstyras till låg eller hög hastighet.

Tekniska Data

FHC innehåller en inbyggd givare. Givaren är avsedd att mäta hastigheten i lucköppningen.
Givarenheten består av en massflödesgivare med mycket lågt tryckområde, 0…4 Pa, motsvarande
» 0…2,0 m/s. Mätning sker av tryckdifferensen mellan dragskåp och laboratorium.
Givarens reaktionstid är £ 3 msek. Givaren har mycket god långtidsstabilitet.
Anslutning av givaren till dragskåpet sker med ett medelvärdesbildande mätuttag. Nollställning och kalibrering sker via operatörsmonitorn.

Närliggande produkter

Närliggande produkter

Till toppen