Micaflex FHC ver 3

Utgått 2012, ersatt av FHC ver 5

Beskrivning

Micaflex reglersystem för dragskåp är utvecklat för att kontinuerligt mäta, reglera och övervaka hastigheten i dragskåpsöppningen och därmed säkerställa operatörens och laboratoriepersonalens säkerhet. Regleringen ger även lägsta möjliga energikostnad, då hastigheten i dragskåpsöppningen hålls konstant på lägsta tillåtna hastighet och möjligheten att övervaka luckans högsta tillåtna läge.

Tekniska data

Micaflex dragskåpsreglersystem består av;
– Operatörsmonitor FHM
– Reglercentral FHC
– Hastighetsgivare FHT
– Ställdon HSA24-3P
– Reglerspjäll HSD

Närliggande produkter

Närliggande produkter

Till toppen