MG-4000

Utgått 2008, ersatt av MG-4000-R2

Beskrivning

O2-mätaren är avsedd för analys av syrehalten i rökgaser från olje-, gas- och biobränsleeldade pannor och ugnar. Mätaren kan tillsammans med regulator och ställdon optimera luft-bränslekvoten till en hög genomsnittlig eldningsteknisk verkningsgrad. Mätsonden monteras i rökröret direkt efter pannan. Den är liten och kräver ingen referensluft, vilket gör montaget lika enkelt som för en temperaturgivare.
Mätaren består av två delar: mätsond och mätenhet.
Mätsonden innehåller ZrO2-sensor, uppvärmningselement, förförstärkare och en strömgenerator för referensjonpumpen. Mätenheten innehåller elektronik för mätning av sensorsignal, kontroll av referensjonpump, kontroll av uppvärmning, display för indikering av mätvärde, strömgenerator för utsignal samt strömförsörjning.
Mätfunktioner, kontroller och kalibrering sker med hjälp av en förprogrammerad mikroprocessor.

Tekniska Data

  • Zirkoniumdioxidsensor
  • Direkt mätning i rökgaser
  • Ingen referensgas erfordras
  • Kalibreras i omgivningsluft
  • Små dimensioner på mätsonden
  • Enkel att montera, lika en temperaturgivare
  • Enkel att ansluta till Micatrone panndator MOG-1000-O2K som har alla erforderliga regler- och övervakningsfunktioner för O2-reglering

Närliggande produkter

Närliggande produkter

Till toppen