Micaflex OPD

Beskrivning

Micaflex OPD Fjärrdisplay är ett tillbehör till apparater i Micaflex serien med 2-radig blå display som speglar huvudapparatens indikeringar, alarm och funktioner.
Huvudapparaten placeras på lämpligt ställe, t.ex. servicevind eller annat utrymme och fjärrdisplayen monteras i anliggande rum eller sluss. Fjärrdisplayen inkluderar även larmsummer .

Kommunikation sker mellan huvudenhet och fjärrdisplayer via buffrad I2C och är avsedd för avstånd upp till 10m normalt. Viss förlängning är möjlig men beroende av kabelval.

Tekniska Data

  • Finns i utförande för utanpåliggande väggmontage i plastkapsling samt för infällt montage med inbyggnadsram.
  • I bägge utförande ingår displaykort och kommunikationsmodul  (I2C modul).
  • Två fjärrdisplayer kan anslutas till varje huvudapparat.

Närliggande produkter

Till toppen