MEL-1000

Beskrivning

MEL-1000 är en styr- och reglercentral för el-pannor. MEL-1000 ersätter tidigare MEL-100.

Tekniska Data

MEL-1000 är ett styrsystem helt utvecklat för arbete i tuffa pannrumsmiljöer. MEL:en innehåller funktioner för
Temperatur- eller Ångtrycksreglering
Temperaturbegränsning
Effektbegränsning
Strömbegränsning
Återstart efter nätbortfall
Effektstyrning från yttre signal
Utomhustemperaturpåverkan på börvärdet
Datakommunikation
Felindikering i klartext

Närliggande produkter

Närliggande produkter

Till toppen