MDS-10

Beskrivning

MDS-10 är ett Windows baserat-program för dokumentering av programmerade registervärden i panndator MOG-1000-O2K, effektväljare MVP-3000 och MVP-300, temperaturregulator MTR-3000 och MEL-1000, O2-mätare MG-O2R & MG-4000-R2 samt kommunikationsmodul MQD-55.
Produkterna innehåller ett stort antal mätvärden, inställningar, driftsdata och alarmfunktioner. MVP-3000 innehåller förutom ovanstående även energistatistik och händelselista.
MDS-10 är utvecklat för att på ett enkelt sätt kunna programmera och avläsa i produkterna.

Tekniska Data

 • Programmering samt avläsning av registervärden och mätvärden
 • Enkel att använda
 • Anslutning via uppringd eller fast förbindelse
 • Åtkomst av händelselista i MVP-3000
 • Anpassat för flertalet av Micatrones produkter
 • Loggning av mätvärden
 • Justering av kalenderklocka i MVP-3000
 • Ekonomiskt alternativ till operatörsprogram
 • Energistatistik

Nyheter i version 1.80:

 • Stöd för MEL-1000 version 1.1x.
 • Stöd för MEL-1000 version 1.2x.
 • Stöd för MG-4000-R2 version 1.0x.
 • Stöd för MG-O2R version 3.0x.
 • Kan installeras på Windows 7.

Närliggande produkter

Till toppen