Micatrone har sedan 1964 utvecklat och tillverkat produkter som i sin funktion haft en positiv inverkan på miljön.

Vår affärsidé för värmeproduktion är att minimera förlusterna genom att mäta, reglera och övervaka. Detta innebär att behovet av bränsle, exempelvis biobränsle, olja och el minskar samtidigt som utsläppen av miljöfarliga ämnen reduceras.

Vår affärsidé för ventilation är att utveckla och tillverka produkter som mäter, reglerar och övervakar låga tryck, flöden och fukt. Detta är betydelsefullt för inneklimatet och olika processer.

Miljöpolicy

Vårt miljömål är att utveckla och tillverka produkter som har en positiv inverkan på miljön. Vi arbetar med ständiga förbättringar:

  • Utbildning av alla medarbetare i miljöfrågor
  • Produktutvecklingen skall ta hänsyn till miljöpåverkan
  • Optimera vår tillverkning
  • Anslutet till Naturvårdsverkets EE-register (producentansvar för elektriska och elektroniska produkter)
  • Anslutet till Förpacknings- och Tidningsinsamling AB (producentansvar för förpackningar)