Micatrone arbetar med två affärsidéer inom teknikområdena Värme och Ventilation:

Affärsidé Värme

Värmeproduktion = Energiomvandling = Omvandling av energi från en form till en annan

energiomvandling

 1. Tillförd energi
  • olja
  • gas
  • biobränsle
  • el
  • kol
 2. Förlorad energi
  • rökgasförluster
  • strålningsförluster
  • konvektionsförluster
 3. Nyttiggjord energi
  • varmvatten
  • hetvatten
  • ånga

Vid all värmeproduktion (energiomvandling) uppstår förluster.

Micatrone´s affärsidé är att minimera förlusterna genom att mäta, reglera och övervaka värmeproduktionen.


Affärsidé Ventilation

Det finns krav och förordningar på luftkvalitét i alla typer av fastigheter och processer.

Micatrones affärsidé är att utveckla produkter som mäter, reglerar och övervakar låga lufttryck, luftflöden och fukt med hög precision.