Ventilation

Vi tillbringar merparten av vår tid inomhus. Ett gott inomhusklimat är viktigt både i hemmet och på arbetsplatsen. Det finns minimivärden för hur ofta luften i byggnader och lokaler ska bytas, men den tillförda ventilationsluften får inte heller ha så hög hastighet att den upplevs som dragig.

Inom affärsområde Ventilation erbjuder vi produkter som används såväl inom vanlig fastighetsventilation som i specialmiljöer – exempelvis laboratorier, sjukhus och kärnkraftsavveckling. Produkterna kan mäta, reglera och övervaka lufttryck, luftflöden och fukt med hög precision. Våra differenstryckgivare är exakta och pålitliga även i mycket låga tryckområden.

Värmeproduktion

Vid energiomvandlingen från bränsle till värme uppstår rökgas-, strålnings- och konvektionsförluster. Våra produkter minimerar dessa förluster genom att mäta, reglera och övervaka värmeproduktionen så att optimal förbränning och minimalt spill uppnås. Produkterna används i första hand i pannor med effektområde 0,5 till 25 MW

Genom att få ut optimal effekt ur värmepannan sänker vi dina värmeproduktionskostnader. Dessutom minskar utsläppen av skadliga ämnen i förbränningsprocessen.

Support och Kvalitet

Micatrone levererar produkter av hög kvalitet och med lång livslängd. De används ofta i miljöer där driftstopp medför kostnader och följdproblem. Tillförlitlighet och exakthet är av stor betydelse.

För att möta våra kunders höga krav och förväntningar arbetar vi ständigt med kvalitet i allt vi gör – från produktutveckling, rådgivning och försäljning till leverans och service. Innan leverans genomgår varje produkt en testprocess och levereras med ett kvalitetscertifikat.

AB Micatrone är certifierat enligt ISO 9001 och vårt interna kvalitetsarbete är en ständigt pågående utvecklingsprocess.

Vi hjälper dig gärna att välja den produkt som bäst passar dina specifika behov. Vår tekniska support finns självklart även tillgänglig vid installation, kalibrering och drift. Välkommen att kontakta oss!